Terminaali

Yrityksellä on toimipaikassaan 15 hehtaarin terminaalitila, jossa asiakkaiden erilaisten materiaalien käsittely ja terminointi onnistuu hyvin ja helposti. Materiaaleja voivat olla esimerkiksi tukki- ja kuitupuu, metsäenergia jakeet (kanto/risu), sellu- ja energiahake.

 

orpe_terminaalit