Esittely

 

Valkealalainen Orpe Kuljetus Oy tunnetaan palvelualttiina ja vakavaraisena kuljetusverkoston rakentamisen edelläkävijänä Suomessa metsäkuljetusten alalla. Yritys on perustettu 1984 ja sen omistaa Seppo Ora. Johtamallaan kuljetusverkostolla yritys pystyy olemaan asiakkaitaan kohtaan joustava, täsmällinen ja ammattitaitoinen. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä kolmekymmentä puutavaran kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoyhdistelmää, joista yhdeksän on yrityksen omia. Yritys haluaa korostaa yrittäjäyhteistyön merkitystä ja yhteistyökumppanuuksia.

Orpe Kuljetus Oy:n liiketoiminta ja sitä kautta työntekijämäärä sekä liikevaihto ovat kasvaneet tämän vuosituhannen puolella vakaasti. Tällä hetkellä liikevaihto on kymmenen miljoonan euron luokkaa. Kasvu on ollut harkittua ja liiketoiminnan kasvuun liittyviä riskejä on vältetty. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kaksikymmentä työntekijää tai toimihenkilöä. Välillisesti Orpe Kuljetus Oy työllistää noin 70 henkeä yrittäjäverkoston yhteistyökumppanuuksissa.

Ajoneuvoyhdistelmät kuljettavat tukkipuuta ympäri Etelä-Suomea sijaitseville sahoille ja vaneritehtaille sekä vastaavasti kuitupuuta sellutehtaille. Energiajakeiden (kannot, risut) kuljetukset voimalaitoksille murskattavaksi ja poltettavaksi ovat lisääntyneet merkittävästi. Lisäksi yritys on laajentanut toimintaansa viime vuosien aikana myös erikoiskuljetusten ja maanrakennuksenkin aloille. Yrityksellä on toimipaikassaan 15 hehtaarin terminaalitila, jossa asiakkaiden erilaisten materiaalien käsittely ja terminointi onnistuu hyvin ja helposti. Esimerkkeinä näistä materiaaleista mainitaan teollisuuden raakapuu (tukki-, kuitupuu), metsäenergiajakeet, sellu- ja energiahake, autojen renkaat ja -romut ja niin edelleen. Yhteistyökumppaneiden avulla yritys pystyy toteuttamaan myös energiamurskauksen ja hakekuljetukset. Asiakkaita yrityksellä on eri mittakaavoissaan parikymmentä Etelä-Suomen alueella.

Orpe Kuljetus Oy:n tavoitteena on pitää nykyiset markkinat, päivittää ja tutkia niitä sekä kasvattaa riskittömästi markkinaosuuksia. Lisäksi on tarkoitus jatkossakin toimia kannattavasti, kehittyä ja pitää yllä jatkuvuutta. Toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti ja yhdessä asiakkaiden kanssa.

 

”Kuljetamme kaikkea, mikä tukkiautolla liikkuu. Yksi yrityksen toiminnan tärkeimmistä osatekijöistä on todella kova ja ammattitaitoinen oma- ja yhteistyökumppaneiden henkilökunta. Autot ovat liikkeellä ympäri vuorokauden.”

– Seppo Ora, toimitusjohtaja

”Kuten monilla muillakin aloilla, hintakilpailu on meidänkin toiminta-aloillamme käyty loppuun jo jokin aika sitten. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on pystyttävä tarjoamaan samaan hintaan lisäarvoa palveluihimme, joista asiakas kiinnostuu. Tässä vahvuutenamme ovat ystävällinen palvelu, ammattitaito, joustavuus ja luotettavuus.”

– Ville Jolula, kuljetuspäällikkö

 

76 tonnin puutavarayhdistelmä.

76 tonnin puutavarayhdistelmä.